Sonnetten voor Hanna
Sonette für Hanna

Sonnetten voor Hanna

Hans Keilson werd tijdens zijn onderduiktijd in 1944 verliefd op Hanna Sanders, een 22-jarige Joodse vrouw, die ook was ondergedoken. In de ban van deze liefde schreef hij een cyclus van 46 sonnetten, waarin zowel de oordlog en vervolging als het denken over liefde en poëzie zelf hun weerklank vinden.

Jos Versteegen vertaalde sonnetten nu voor het eerste alle 46 in het Nederlands – nota bende de taal die de geliefden met elkaar spraken – en voorzag ze samen met Marita Keilson-Lauritz van commentaar.

Sonnetten voor Hanna

– Sonnetten voor Hanna. Tweetalige editie. Nederlandse vertaling Jos Versteegen. Met een nawoord van de vertaler en commentaar bij de gedichten door Marita Keislon –Lauritz en Jos Versteegen. – Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2016.

Sonette Für Hanna : Zweisprachige Ausgabe Deutsch-Niederländisch. Vertaling [Duits-Nederlands] Jos Versteegen; commentaar bij de gedichten Jos Versteegen en Marita Keilson-Lauritz. Frankfurt Am Main: S. Fischer, 2016.

Recensies

– Janita Monna: ‘“Klaar voor de zeis” en toch verliefd. Keilslon dicht in gedragen taal als om de gevoelens de baas te blijven.’ In: Trouw, 8 oktober 2016.

– Maria Barnas: ‘Sonnetten van Keilson, pas na zijn dood ontdekt.’ de Volkskrant za 22 oktober 2016, bijlage ‘Sir Edmund’ (Boeken). [Korte recensie, geeft 3 van 5 sterren].